Proekojp - водопідготовка

Фільтри спеціального призначення – видалення кольору – гумусових речовин

У землі проходять процеси перетворення органічних речовин ґрунту, що полягає в частковому розкладі первинних органічних речовин (залишків рослин) і вторинному синтезі. В результаті гуміфікації виникає ґрунтовий гумус, що надає верствам грунту темного забарвлення.

Гумусові речовини – це сполуки зі складною структурою. Завдяки своїм фізичним і хімічним властивостям,  вони відіграють дуже важливу роль у формуванні властивостей ґрунту. В той же час вони можуть і викликати непридатність води для споживчих і промислових цілей.

Позбавитись забруднень, що виникли, ми пропонуємо шляхом усунення цих сполук на спеціальних, селективних іонообмінних сорбентах. Регенерацію цих шарів виконують розчином кухонної солі (NaCl). Пристрої цього типу повинні працювати в безперервному режимі в умовах повної автоматики.

 

Переваги наших систем усунення гумусних речовин:

- не корозійний корпус

- життєздатність шару до 20 років

- укріплений резервуар підвищеної стійкості

- автоматична робота без обслуговування (тимчасове управління або за об’ємом)

- дешева експлуатація

- перемичка головки, що дозволяє забір води під час регенерації

- можливість управляти кількістю солі, що використовується для регенерації та кількістю води в міжрегенераційним циклі

-  короткий термін регенерації