Proekojp - водопідготовка

Фільтри спеціального призначення – для видалення важких металів

Важкі метали – це елементи густиною більше 4,5 г/см3.

До групи важких металів зараховуються:

- Хром – Cr
- Цинк – Zn
- Kaдмій – Cd
- Koбальт – Co
- Maрганец – Mn
- Mідь – Cu
- Moлібден – Mo
- Нікель – Ni
- Свинець – Pb
- Ртуть – Hg
- Олово – Sn
- Ванадій – V
- Вольфрам – W
- Залізо – Fe

Серед важких металів виступають так звані мікроелементи тобто елементи, необхідні для правильного функціонування живих організмів, елементи, фізіологічна роль яких невідома, а також метали та їх сполуки, непотрібні або просто шкідливі для рослин, тварин і людей – це елементи і токсичні сполуки.

Кількість металів, що виконують в живих організмах функцію мікроелементів, зазвичай незначне, точно визначено для даного виду. Як їх нестача, так і надлишок, мають шкідливий вплив на живі організми.

Натомість метали, що вважаються токсичними є забруднення екологічної системи Найтоксичніші властивості мають неорганічні зв’язки металів, легко розчинні і сильно дисоціюючі, тому що легко проникають через цитоплазматичні мембрани і дістаються до внутрішніх органів. Важкі метали збираються головним чином у нирках, надниркових залозах, печінці, легенях, а також у волоссі і шкірі. Таке скупчення токсичних речовин може викликати гіпертонію, новоутворення, ушкодження нирок, печінки і мозку, а в деяких випадках може привести до психічного розладу та апоплексії.

У середовищі важкі метали, піддаючись розсіюванню, забруднюють грунт, воду і повітря, і, безпосередньо чи посередньо, через рослини потрапляють в організм тварин і людини.

Наші фільтри спеціального призначення, для видалення важких металів використовуються для очистки стічних вод, наприклад у гальванічних цехах. Такого типу пристрої застосовуються в тих галузях промисловості, де концентрація важких металів перевищує допустимі норми. Крім того в якості доповнення до стандартної очистки води можна застосувати і селективний іонний обмін.