Proekojp - водопідготовка

ПОЛІТИКА ЯКОСТІ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Головна мета діяльності Організації – продукція та регенерація фільтрів для води в конкурентоспроможний спосіб, в той самий час підтримуючи необхідну якість продукту і захищаючи навколишнє середовище.

Ми отримуємо необхідну якість і захищаємо наше навколишнє середовище через:

-           Ангажування керівництва і працівників найвищого рівня в продукції виробів, що відповідають потребам клієнта.
-           Впровадження і утримування інтегрованої системи управління якістю згідно з PN-EN ISO 9001 та середовищем згідно з PN-EN ISO 14001, що створює гарні умови для організації праці як наших працівників так і наших клієнтів.
-           Безперервне вдосконалення дієвості інтегрованої системи управління якістю і навколишнім середовищем;
-           Виконання юридичних та інших запитів до яких зобов’язалась наша фірма.
-           Відповідальне і ефективне використання сировини та енергії, мінімалізація відходів, що виробляються в повітря.
-          Доступ до інформації з області впливу діяльності Спілки на навколишнє середовище.
-           Безперервне удосконалення процесу продукції якості пропонованих продуктів, що мають сприяти поліпшенню умов роботи виробництва.