Proekojp - водопідготовка

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Під час співробітництва з нашою Організацією постачальники/субпідрядники зобов’язані дотримуватись вимог охорони навколишнього середовища, зокрема:

- Постійно поліпшувати екологічні показники,
- Дотримуватись природоохоронного законодавства та  екологічних норм, що застосовні в діяльності постачальників,
- Запобігання забрудненню навколишнього середовища,
- Забезпечити належне розділення відходів, що дозволяє або повторно використовувати або утилізувати відходи відповідно до вимог природоохоронного законодавства;
- Сприяють усвідомленню відповідальності за охорону навколишнього середовища своїх власних постачальників і субпідрядників а також застосовують політику урівноваженого розвитку