Proekojp - водопідготовка

Активоване вугілля

Гранульоване активне вугілля з шкаралупи кокосового горіха

Гранульоване активоване вугілля GAC (GAC – ang. Granular Activated Carbon), є високо продуктивним осередком фільтрації. Активоване вугілля не зустрічається в природі. Його отримують з різних вуглець матеріалів органічного походження, надаючи йому під час продукції пористої конструкції, завдяки якій збільшуються його адсорбційні властивості.

Матеріал, з якого утворюється гранульоване активоване вугілля піддається хімічній активації, а потім промивається з метою вироблення активних центрів потрібної хімічної структури або піддається газовій активації.

У цьому випадку його обробляють перегрітою парою, вуглекислим газом або їх сумішшю при температурі 700 – 10000C. Це призводить до моноксиду вуглецю з утворенням мікропор.

Пориста структура дозволяє видалити через процеси адсорбції органічні речовини з малою і великою молекулярною масою, хлору, озону і перманганату, неприємні смаки і запахи. Особливо неприємним смаком є хлорфеноли при концентрації більше 0,1 мг/дм3.

Але слід одночасно пам’ятати, що для того щоб  вугілля мало довший термін служби йому слід надати водопостачання позбавлене суспензій і заліза.

Максимальна ефективність досягається при використанні матеріалів з найбільшою пористістю, іншими словами, велика площа поверхні на одиницю об’єму. Деякі з найбільш ефективних і дієвих є гранульоване активоване вугілля з шкаралупи кокосового горіха. Один грам з найбільших питомої площею поверхні 1000 м2 / г

До переваг гранульованого активного вугілля належить: здібність до видалення хлору на 99 %, хлорподібних розчинників  і ароматичних вуглеводнів на 98%, хлорподібних пестицидів  і багатоароматичних зв’язків на 85 % (при малих течіях і через коротший час ніж поглинання хлору).

Гранульоване активоване вугілля можна застосовувати в споживчій промисловості в т.ч. до:

-          Дехлоризація

Процес дехлоризації включає в себе відновлення і окислення реакцій, а також адсорбції. Каталізатором для цієї реакції є гранульоване активоване вугілля. Оптимальні умови роботи вугілля при температурі 100C і pH<7,5.

Продуктивність Гранульованого Активного Вугілля залежить не тільки від поверхні, але також від часу контакту. Чим довший є час контакту тим краща ефективність дії. Час контакту подовжується через зменшення швидкості течії води через поклад.

Коли вміст вільного хлору, перевищує  2 ppm, рекомендується працювати зі швидкістю 8-16 л/год в дм3 покладу. Період використання гранульованого активованого вугілля для видалення хлору може бути досить довгим. Тому кожен раз, фільтр промивають для видалення твердих частинок затриманих через поклад, мертвих газових зон, каналів і гідравлічного пересортовування покладу. Швидкість течії під час промивання повинна дозволити розширити поклад на 40 – 50% приблизно за 15 хвилин.

-    Видалення органічних речовин

Виробники питної води відповідно до вимог діючих стандартів все частіше застосовують гранульоване активоване вугілля. Незважаючи на застосування дезинфекції по застосуванню сильних окислювачів таких як напр. хлор і озон вода ще не придатна для споживання людиною з огляду на присутність haloformw і epoksydw. Гранульоване активоване вугілля може усунути ці сполуки незалежно від їх походження.

Щоб розширити можливості адсорбції і отримати воду високої якості можуть бути використані в послідовному з’єднанні два або декілька фільтри з гранульованим активованим вугіллям. Останній з фільтрів дозволяє повне використання попередніх вкладів. Для забезпечення найкращої якості води рекомендується л глибина покладу не менша ніж 1500 мм, а час контакту більше 10 хвилин.